Wzrosną kary za jazdę bez OC w 2013 roku!

Kara finansowa za brak OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ogłosił, że polskich kierowców czekają kolejne podwyżki kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zapowiedziane podwyżki nie są tak duże jak te z początku 2012 roku, kiedy dla samochodów osobowych podstawowy wymiar kary wzrósł z 1980 zł do 3000 zł.

Nowy wymiar kar za brak OC w 2013 roku

Średnio o 7 proc wzrosną kary za brak OC w 2013 roku. Właściciele samochodów osobowych zapłacą:

1) 640 zł - za przerwę OC trwającą nie dłużej niż 3 dni (20% kary podstawowej)
2) 1600 zł - gdy przerwa trwa dłużej niż 3 dni, ale nie dłużej niż dwa tygodnie (50% kary)
3) 3200 zł - za brak OC powyżej dwóch tygodni (100% kary).

Podwyżka kar za brak OC nie ominie posiadaczy tirów, ciągników samochodowych czy autobusów. Zapłacą oni:

1) za przerwę w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 900 zł kary,
2) za przerwę powyżej 3 dni ale nie dłużej niż dwa tygodnie: 2400 zł,
3) za przerwę powyżej dwóch tygodniu – aż 4800 zł.

Właściciele pozostałych zarejestrowanych pojazdów czyli np. motocykliści zapłacą:

1) do 3 dni bez OC – 110 zł,
2) od 4 do 14 dni – 270 zł,
3) powyżej dwóch tygodniu – 530 zł.

Dlaczego OC jest takie ważne?

Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu, nawet gdy samochód stoi w warsztacie lub nieużywany garażu. Polisa OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przed finansowymi skutkami spowodowanego przez ubezpieczonego wypadku. Z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane są odszkodowania dla ofiarom kolizji drogowych, dlatego tak ważne jest by kierowcy się ubezpieczali. Kierowca bez OC, jeśli spowoduje wypadek, zobowiązany jest z własnej kieszeni pokryć odszkodowanie. Czasem są to niebagatelne kwoty i wtedy zaczyna się prawdziwy dramat.

Jakie kroki podjął UFG w walce z nieubezpieczonymi kierowcami?

Pomimo podwyżek, UFG otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o braku ubezpieczenia OC od policji i wydziałów komunikacji. Fundusz wypowiedział walkę z piratami drogowymi jeżdżącymi bez OC.

Po pierwsze, baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych. UFG w 2011 roku uruchomił największą w Polsce bazę danych ubezpieczeń komunikacyjnych, w której znajduje się już ponad 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i AC – także w latach poprzednich. Historie pojazdów są na bieżąco monitorowane.

Po drugie, wirtualny policjant. Wirtualny policjant jest narzędziem, które pozwala na wykrycie przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitorującego bazę ubezpieczeń OC.

Źródło: UFG