Dokumenty – nie tylko te z PZU

Poniżej znajdziesz wszelkie dokumenty i wzory pism, które mogą się przydać kierowcy lub osobie kupującej ubezpieczenie w PZU.

Dokumenty ubezpieczeń PZU

Dla kierowców – ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza zarejestrowanego pojazdu. Warto wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki kierowców:

Dla kupujących - Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) zawierają najważniejsze informacje na temat poszczególnych ubezpieczeń OC w PZU takie jak: rodzaj i zakres ubezpieczenia, warunki ustalenia i zmiany sumy gwarancyjnej, prawa i obowiązki stron umowy, zakres odpowiedzialności PZU, sposób określania rozmiaru szkody, odszkodowania, informacje dotyczące składki oraz warunki wypowiedzenia polisy.

Dla wypowiadających umowę ubezpieczenia OC

Jeżeli nowe OC samochodu kupujesz w innym towarzystwie, musisz wypowiedzieć obecną polisę przynajmniej na dzień przed jej końcem. Inaczej OC przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Poniżej znajdziesz wzór wypowiedzenia OC w formacie PDF: