Oferta ubezpieczeń PZU

Spółka PZU oferuje swoim klientom szeroki zakres ubezpieczeń. Sprawdź, co możesz ubezpieczyć w tym towarzystwie.

Ubezpieczenie domu i samochodu PZU

Ubezpieczenia komunikacyjne PZU

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – obowiązkowe dla posiadaczy zarejestrowanych pojazdów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Autocasco – ubezpieczenie samochodu, które w swoim zakresie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje takie zdarzenia jak: uszkodzenia pojazdu, zniszczenie auta, kradzież samochodu, szkody będące skutkiem działania żywiołów lub aktów wandalizmu.

Minicasco – Autocasco w wersji mini. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem takie zdarzenia jak: utrata pojazdu, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu.

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – PZU NNW chroni kierowcę i pasażerów pojazdu od następstw wypadków, do których doszło na terenie kraju oraz innych państw Europy jak również na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji.

PZU AutoSzyba – ubezpieczenie, które pozwoli na szybką likwidację szkody w postaci wybitej lub pękniętej szyby w samochodzie. Dzięki ubezpieczeniu PZU AutoSzyba można uniknąć niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w polisie Autocasco.

Ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierane w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC ani Zielonej Karty.

Ubezpieczenia mieszkań i domów PZU

Ubezpieczenie nieruchomości PZU DOM Plus – kompleksowe ubezpieczenie mieszkania PZU DOM Plus pozwoli zabezpieczyć najcenniejszy majątek jakim jest dom.

PZU DOM letniskowy – poza letnim sezonem urlopowym działki i domy letniskowe przeważnie stoją puste i stają się szczególnie narażone na zdarzenia losowe. Ubezpieczenie PZU DOM Letniskowy obejmuje zakresem takie sytuacje losowe jak uderzenie pioruna,.pożar, huragan czy włamanie.

Ubezpieczenia na życie PZU

Ubezpieczenie Plan na Życie – ubezpieczenie na życie, które można finansowo dostosować do aktualnej sytuacji życiowej oraz potrzeb ubezpieczającego się. Polisa na życie może mieć charakter ubezpieczenia inwestycyjnego, ochronnego, zrównoważonego ochronno-inwestycyjnego.

Ubezpieczenie PZU Przyszłość Dziecka – ubezpieczenie na życie PZU stworzone z myślą o dzieciach, jego głównym celem jest zapewnienie najlepszego startu w dorosłe życie. Może stanowić posag dla każdego dziecka, bez względu na stopień pokrewieństwa.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży – ubezpieczenie stworzone z myślą o dzieciach, młodzieży szkolnej i studentach. Gwarantuje pełną ochronę ubezpieczeniową w sytuacji nieprzewidzianego wypadku losowego, zapewnia pomoc medyczną, pokrywa koszty usług rehabilitacyjnych.

Ubezpieczenia turystyczne PZU

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer – ubezpieczenie podróżne oferujące turystom pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach: zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance. Ubezpieczenie PZU turystyczne ważne jest na terytorium wszystkich państw świata.

Ubezpieczenie rowerzysty PZU – Bezpieczny Rowerzysta to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru.

Ubezpieczenia OC zawodowe i prywatne PZU

OC osób fizycznych w życiu prywatnym – ubezpieczenie PZU OC w życiu prywatnym służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób fizycznych. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody, powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego jak np. zalanie mieszkanie, uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

PZU OC zawodowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroniące majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej na skutek działalności zawodowej, wykonywania zawodu.

OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy – ubezpieczenie PZU, które chroni majątek ubezpieczonego przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie chroni także poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.